В Пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ
 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ получило золотую медаль "ЗНАК КАЧЕСТВА"

УКБС ЗАКЛИКАЄ ВДОСКОНАЛЮВАТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

14.02.2007

Повернутися назад >>>

Більшість прогнозів на 2007 рік не надто оптимістичні. Вони вимагають від банківської спільноти адекватних відповідей на виклики, що стоять перед учасниками фінансового ринку.

Великою проблемою для розвитку фінансового сектору залишається відсутність злагоджених дій в центрах впливу на банківську систему. Так, Кабінет Міністрів прогнозує темпи інфляції на рівні 7,5 %, Президент – на понад 10 %, існують навіть гірші передбачення.

Небезпека ризиків внаслідок несприятливої макроекономічної ситуації погіршується ще й тим, і про це не раз уже заявляв Український Кредитно - Банківський Союз, що регуляторні органи впливу на фінансовий ринок намагаються збільшити свій вплив на нього, а отже позбавляють банки необхідної широти маневру.

Серед цих чинників – обмеження використання іноземної валюти банками, що передбачено НБУ в проекті Порядку регулювання валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу.

За оцінкою УКБС, впровадження окремих норм Порядку та зміна регуляторних актів Національного банку призведе до негативних економічних, соціальних та політичних наслідків, а саме: негативно вплине на зовнішньоекономічну діяльність держави, призведе до скорочення експорту, та обсягів інвестицій, дестабілізує кредитний ринок, особливо сегмент для фізичних осіб, та негативно вплине на міжнародний імідж країни

Проект Порядку регулювання валютних операцій, містить нововведення, що суперечать Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Цивільному Кодексу України. Це зокрема:

– обмеження кредитування населення в іноземній валюті;

­– обмеження та звуження можливостей банків у залученні депозитів населення,

– делегування банкам невластивих їм функцій контролю за валютними операціями клієнтів, тощо.

УКБС застерігає, що обмеження кредитування споживчих програм, значна кількість яких реалізується саме в іноземній валюті, змусить вітчизняні банки скоротити залучення валютних депозитів та може спровокувати відтік цих грошей у країни з більш лояльною фінансовою системою.

Негативно може вплинути на ефективність банківської системи також Проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державну податкову службу” (розміщений на офіційному Web-сайті ДПА) Автори проекту передбачають суттєво розширити існуючі повноваження податкових органів: замість податкової міліції в Україні пропонується створити службу податкових розслідувань. За оцінкою експертів УКБС, згаданий проект може створити додаткові можливості для адміністративного тиску на бізнес, негативно вплинути на ділову активність та економічний розвиток країни. «Законопроект суперечить існуючому законодавству, Указу Президента «Про деякі заходи з дерегуляції підприємницької діяльності» і створює додаткові можливості для посилення корупції.Зокрема, згідно з законом України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом», фінансовий моніторинг здійснюють центральні органи виконавчої влади та Національний банк України. Органи податкової адміністрації не користуються тими правами, які має уповноважений орган, отже діяльність служби податкових розслідувань стане ще одним механізмом тиску на підприємців.

Можливі зміни в структурі податкової служби є немотивованими з точки зору економічної стратегії держави - вже протягом кількох років мова йде про реформування ДПА і перетворення її в підрозділ Міністерства фінансів, як це існує в багатьох цивілізованих країнах.

Законопроект передбачає дуже небезпечне розширення прав податківців. Якщо зараз для того, щоб отримати інформацію, що складає банківську таємницю, потрібне рішення суду, то новий законопроект передбачає простий доступ працівників ДПА до банківської таємниці, причому без особливих обмежень.

Найбільш прогнозованим наслідком такого з дозволу сказати «реформування» може стати втеча капіталів з країни, подальша тінізація підприємницької діяльності, а отже, втрата темпів економічного росту.

Довідково: Асоціація “Український Кредитно-Банківський Союз” створена на початку 1994 року з метою сприяння стабільному розвитку і діяльності банківської системи України, захисту прав та законних інтересів членів асоціації, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координації їх зусиль для вирішення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою. Основним завданням УКБС є консолідація, координація зусиль банківської спільноти та вироблення правил діяльності, сприйнятливих для регулятора, комерційних банків, та суспільства в цілому, захист інтересів банківської системи та їх клієнтів, сприяння розвитку прозорих правил гри на фінансовому ринку.

За станом на 13 лютого 2007 року Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» об’єднує понад 90 фінансово-кредитних установ. УКБС представляє банківське співтовариство в органах законодавчої та виконавчої влади, ініціює розгляд і вирішення проблемних питань банківського законодавства на всіх рівнях влади, в тому числі і судової. В питаннях вдосконалення банківського законодавства УКБС співпрацює з профільними Комітетами Верховної Ради, НБУ, ДКЦПФ, Державною податковою Адміністрацією та ін.

Повернутися назад >>>


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
blog comments powered by Disqus

Возврат к списку