В Пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ
 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ получило золотую медаль "ЗНАК КАЧЕСТВА"

ПОЛІТИКА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ВЕБ-САЙТІ LIGA.NET

Розміщуючи рекламу на сайті www.liga.net (далі - Сайт), Ви погоджуєтеся з наступними умовами та зобов’язуєтеся їх дотримуватись.

Звертаємо увагу! Відповідальність (в тому числі, фінансову) за зміст реклами та її відповідність нормам чинного законодавства України несе особа, яка розмістила рекламу на Сайті.

1. Зміст реклами повинен відповідати положенням Закону України «Про рекламу».

2. Мовою реклами є державна мова. Рекламодавець розміщує рекламу виключно українською мовою.

3. Адміністрація та власники Сайту не несе відповідальності за порушення рекламодавцем Законів України: «Про рекламу», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та інших нормативно-правових актів.

4. У випадку пред`явлення до власників чи адміністрації Сайту будь-яких претензій, скарг, позовів або штрафних санкцій у зв`язку з розміщенням матеріалів/інформації  рекламодавця, які не відповідають вимогам чинного законодавства, порушують права третіх осіб, не є достовірними та/або повними, викладені російською чи іншою мовою, окрім української тощо, особа, що розмістила рекламу, зобов`язується врегулювати ці питання власними силами та за власний рахунок у найкоротший строк. Якщо ж власники чи адміністрація Сайту вже понесли певні фінансові витрати через порушення особою, що розмістила рекламу на Сайті, положень цієї Політики, то така особа відшкодовує понесені збитки в повному обсязі.

5. У випадку, якщо матеріали та/або інформація, які були надані рекламодавцем чи самостійно розміщені ним на Сайті, не є повними, достовірними або порушують права інтелектуальної власності чи інші права третіх осіб та/або не відповідають вимогам чинного законодавства України, адміністрація Сайту відмовляє у розміщенні таких матеріалів/інформації без будь-якої компенсації такої відмови.

6. Перед початком розміщення рекламних матеріалів на Сайті Рекламодавець зобов’язаний надати адміністрації Сайту всю необхідну дозвільну документацію та інші документи (засвідчені копії), що підтверджують законність, повноту та достовірність матеріалів, документів та інформації, що надається Рекламодавцем для розміщення.

*Адмінстратором Сайту є ТОВ “ІА ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”, код ЄДРПОУ 35256286

(при виникненні запитань, просимо звертатись: [email protected])