В Пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ
 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ получило золотую медаль "ЗНАК КАЧЕСТВА"

РЕГЛАМЕНТ

загальних вимог до текстів рекламних матеріалівта загальних технічних вимог до рекламних матеріалів та умови розміщення рекламних матеріалів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТІВ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

1.1. Зміст реклами не повинен суперечити законодавству України, зокрема, Законам України "Про рекламу", "Про недобросовісну конкуренцію", "Про інформацію".

1.2. Якщо діяльність рекламодавця вимагає спеціального дозволу, підлягає ліцензуванню, тексти рекламних матеріалів мають обов’язково містити посилання на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі і найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію.

1.3. Якщо рекламований товар або послуга підлягають обов'язковій сертифікації, рекламний макет має містити фразу "Підлягає обов'язковій сертифікації".

1.4. Інформація, що надається для розміщення рекламних матеріалів, має бути повною, не мiстити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, бути достовірною, а викладення матеріалу – точним та коректним, і не порушувати будь-яких законних прав та інтересів третіх осіб.

1.5. Усі тексти рекламних матеріалів надаються Виконавцеві українською або російською мовою і розміщуються з приміткою "Реклама" або «На правах реклами».

1.6. Обов’язковими умовами розміщення текстових рекламних матеріалів є:

– посилання на джерело такої інформації: прес-служба, або організація, або компанія або сайт компанії, або ПІБ і посада особи, на яку можна посилатися при розміщенні рекламного матеріалу;

1.7. В разі внесення змін до рекламного тексту будь-якою зі сторін, даний текст потребує до опублікування обов'язкового погодження з уповноваженими представниками Виконавця або Замовника.

1.9. Виконавець залишає за собою право не розміщувати рекламні матеріали, які суперечать вимогам чинного законодавства України, містять інформацію, що компрометує будь-кого, антирекламу або свідомо неправдиву інформацію.

1.10. Відповідальність за зміст реклами і за порушення законних прав та інтересів третіх осіб під час розміщення наданих Замовником рекламних матеріалів несе Замовник.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Загальні технічні вимоги до рекламних матеріалів та умови розміщення рекламних матеріалів (далі – "Загальні технічні умови") затверджені Товариством з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агентство "ЛІГАБізнесІнформ", і є обов’язковими для Виконавця та Замовника упродовж всього терміну дії Договору.

2.2. Текст Загальних технічних умов розміщено на офіційному сайті Виконавця (www.lbi.ua) в розділі "Реклама" та є відкритим для ознайомлення будь-яким особам.

2.3. У разі зміни Загальних технічних умов Виконавець розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті.

2.4. Виконавець залишає за собою право змінювати технічні вимоги до рекламних матеріалів та умови розміщення рекламних матеріалів у період дії даного Договору шляхом внесення відповідних коригувань до зазначених в пункті 1 цього Загальних технічних умов без здійснення будь-яких попередніх повідомлень Замовнику.

2.5. У разі, якщо надані Замовником рекламні матеріали не відповідають Загальним технічним умовам, Виконавець має право повернути такі матеріали Замовнику для приведення їх у відповідність до цих умов.

2.6. З інформацією про Загальні технічні умови Замовник може ознайомитись на офіційному сайті Виконавця (www.lbi.ua) або одержати її за запитом [email protected]